Czas pracy w Szwajcarii

Czas pracy to pojęcie często rozumiane intuicyjne. A jednak podstawa prawna, która go określa, jest bardzo złożona. W tym artykule znajdziesz podstawowe przepisy prawa pracy dotyczące czasu pracy w Szwajcarii. Dowiesz się, ile godzin pracownicy mogą pracować i kiedy, a także co liczy się jako czas pracy, a co nie.

Co to jest czas pracy, czyli prawo pracy w Szwajcarii

Czas pracy, znany również jako ustawowy lub regularny czas pracy, to godziny, w których pracownik wykonuje usługi dla pracodawcy (czyli swoją pracę). Czas pracy w Szwajcarii jest zwykle regulowany w umowie o pracę i jest jasno określony przez prawo w szwajcarskim kodeksie pracy. Oprócz godzin pracy reguluje on również czas odpoczynku. Oznacza to, że cały tydzień pracy jest z góry zaplanowany.

Ile wynosi tygodniowy czas pracy w Szwajcarii?

Zasadniczo czas pracy w Szwajcarii to 45 godzin tygodniowo na pełnoetatowym stanowisku w Szwajcarii. Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków, powinieneś też pamiętać o regulacjach, które precyzują tygodniowy wymiar pracy. Zrównoważony stosunek pomiędzy godzinami pracy a okresami odpoczynku służy zdrowiu pracowników i zapewnia im zrównoważone życie społeczne obok pracy zarobkowej.

Przepisy dotyczące maksymalnego czasu pracy mają również zapobiegać wypadkom, na przykład z powodu zmęczenia. Dlatego ustawa o pracy określa minimalne okresy odpoczynku dla pracowników i organizację harmonogramów zmian.

Maksymalny tygodniowy czas pracy – ile wynosi w Szwajcarii?

Zgodnie ze szwajcarskim kodeksem pracy  (art. 9 ArG) maksymalny tygodniowy czas pracy wynosi:

 •  45 godzin dla pracowników przedsiębiorstw przemysłowych, personelu biurowego, pracowników technicznych i innych oraz dla sprzedawców w dużych przedsiębiorstwach handlu detalicznego. 
 • 50 godzin tygodniowo dla wszystkich innych pracowników. 

Ile jest dni roboczych w tygodniu w Szwajcarii?

Maksymalny tygodniowy czas pracy wynosi 5,5 dnia roboczego. W pewnych okolicznościach i za zgodą pracownika może on zostać wydłużony do 6 dni w tygodniu.

Maksymalny dzienny czas pracy

Ustawowy maksymalny dzienny czas pracy w Szwajcarii wynosi 14 godzin. W tym czasie muszą być wykorzystywane ustawowe przerwy. W praktyce oznacza to, że w rzeczywistości możesz przepracować maksymalnie 12,5 godziny.

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę ustawowe okresy odpoczynku, które wynoszą 11 następujących po sobie godzin dziennie.

Praca dzienna i wieczorna 

Przepisy stanowią, że: 

 • praca od 06:00 do 20:00 jest uważana za pracę dzienną, 
 • praca od 20:00 do 23:00 jest uważana za pracę wieczorną.

Na pracę w ciągu dnia, tj. w godzinach od 06:00 do 20:00, pracodawca nie musi pytać pracownika o zgodę. Praca w godzinach wieczornych, tj. między 20:00 a 23:00, wymaga natomiast konsultacji z zainteresowanymi pracownikami oraz zgody z ich strony.

Dzienny okres odpoczynku

Ustawowy okres odpoczynku wynoszący 11 następujących po sobie godzin dziennie jest również zawarty w kodeksie pracy. Jednak szwajcarskie prawo dopuszcza raz w tygodniu skrócenie okresu odpoczynku z 11 do 8 godzin (w przypadku dorosłych pracowników). 

Uwaga!

W dniu pracy po skróconym czasie odpoczynku pracodawca nie może zarządzić nadgodzin!

Dzień odpoczynku

W Szwajcarii regularny okres odpoczynku wynoszący 35 godzin (11 godzin odpoczynku dziennego + 24 godziny w niedzielę) musi być zagwarantowany w weekend.  Dodatkowo musi obejmować okres od 23:00 w sobotę do 23:00 w niedzielę.

Wyjątki

Pracownicy firm, które są stale otwarte w niedziele, takich jak restauracje, lotniska lub stacje kolejowe, mają prawo do odpowiedniej rekompensaty. Zazwyczaj ma ona formę czasu wolnego:

 • Za mniej niż 5 godzin pracy w niedzielę czas pracy musi zostać zrekompensowany w ciągu 4 tygodni czasem wolnym w tym samym wymiarze.
 • Za więcej niż 5 godzin pracy w niedzielę przysługuje w rekompensacie 24-godzinny dzień odpoczynku, który musi zostać udzielony w poprzednim lub następnym tygodniu.

Uwaga: Okres odpoczynku wynoszący 11 kolejnych godzin musi być również zagwarantowany w przypadku pracy w niedzielę.

Pół dnia wolnego tygodniowo

Jeśli pracujesz dłużej niż 5 dni, masz również prawo do pół dnia wolnego wynoszącego 8 godzin. Powinien on być udzielony przed lub po dziennym okresie odpoczynku.

Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Za zgodą pracownika pracodawca może łączyć tygodniowe półdniówki przez (maksymalnie) cztery tygodnie.

Co liczy się jako czas pracy w Szwajcarii?

Czas pracy to czas, w którym pracownicy wykonują zlecenia i usługi pracodawcy. Jako czas pracy liczy się również: 

 • dłuższy dojazd do i z pracy, jeśli wykonujesz swoją pracę poza siedzibą pracodawcy, na przykład w terenie.
 • dalsze szkolenie zlecone lub wspierane przez pracodawcę.
 • zmiana ubioru, jeśli jest to konieczne (np. w handlu detalicznym).
 • wizyta lekarska i wizyta w urzędach, których nie możesz odbyć w czasie wolnym. Dotyczy to również kobiet, które muszą uczęszczać na wizyty w związku z ciążą.

Co nie jest wliczane do czasu pracy w Szwajcarii?

Co do zasady, podróże do i z pracy nie są wliczane do czasu pracy, z wyjątkiem pracowników terenowych. Szkolenia i dalsza edukacja, które nie zostały uzgodnione z pracodawcą, również się do niego nie zaliczają.

Przerwy, także te obiadowe, nie są traktowane jako czas pracy. Są one jednak nadal definiowane przez prawo:

 • Dla pracy dłuższej niż 5,5 godzin przysługuje minimum 15 minut przerwy.
 • Dla pracy powyżej 7 godzin przysługuje minimum 30 minut przerwy
 • Dla pracy powyżej 9 godzin przysługuje minimum 60 minut przerwy

Dość kontrowersyjne przerwy na papierosa również liczą się jako niepłatne godziny pracy i również nie są określone przez prawo, ale zazwyczaj są regulowane w umowie o pracę.

Ile nadgodzin można wypracować?

Szwajcarskie prawo dopuszcza przepracowanie 2 nadgodzin na pracownika dziennie. W wyjątkowych sytuacjach, jak np. wypadki losowe, dni ustawowo wolne od pracy można ich wypracować więcej. Zakładając, że jako pracownik przepracowujesz tygodniowo 45 godzin, w skali roku możesz wypracować maksymalnie 170 nadgodzin. Jeśli Twój tygodniowy czas pracy wynosi 50 godzin, rocznie możesz wypracować maksymalnie 140 nadgodzin.

Pracujesz w rolnictwie? Tu obowiązują inne zasady

Dzienny czas pracy w opiera się na postanowieniach kantonalnej umowy o pracę w rolnictwie lub modelowej umowy np. przewidzianej dla osób zatrudnionych przy uprawie warzyw. Pracę w rolnictwie w Szwajcarii wraz z obowiązującymi stawkami i regulacjami opisaliśmy szerzej w innym artykule.

Źródło: bexio
Stan na: 25.06.2024

 

© Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy strony.