Czas pracy w hotelarstwie i gastronomii w Szwajcarii

Chcesz wyjechać za pracą do Szwajcarii, lecz zastanawiasz się, jak długo musisz pracować, zatrudniając się w branży gastronomicznej lub hotelarskiej? Nie wiesz, ile przysługuje Ci urlopu? Sprawdź nasz najnowszy poradnik. 

Czas pracy, a nadgodziny w Szwajcarii

Średni tygodniowy czas pracy z uwzględnieniem dyżurów pracowniczych, wynosi dla pracowników zatrudnionych w branży gastronomicznej i hotelarskiej odpowiednio:

 • 42 h tygodniowo, 
 • 43,5 h tygodniowo w przedsiębiorstwach funkcjonujących sezonowo,
 • 45 h tygodniowo w małych firmach (niem. Kleinbetrieb).

Przerwa przeznaczona na posiłek (niem. Essenszeit) w myśl prawa nie zalicza się do czasu pracy. Na każdy posiłek przypada Ci jako pracownikowi pół godziny. Jeśli w tym czasie musisz być dostępny dla pracodawcy, okres ten zaliczany jest do czasu pracy. 

Z kolei nadgodziny są określane jako praca, którą świadczysz poza standardowym, ustalonym, średnim, tygodniowym czasem pracy. Czas ten musi zostać zrekompensowany w formie czasu wolnego w tym samym wymiarze lub wynagrodzony finansowo. 

 • Nadgodziny obliczane są w wysokości 100% wynagrodzenia brutto, jeśli zakład prowadzi ewidencję czasu pracy według art. 21 szwajcarskiego prawa pracy, informuje co miesiąc pisemnie pracownika o nadgodzinach i wypłaca je najpóźniej z ostatnim wynagrodzeniem. 
 • Nadgodziny muszą wynosić obowiązkowo 125% wynagrodzenia brutto, jeśli zakład nie prowadzi ewidencji czasu pracy według art. 21 szwajcarskiego prawa pracy lub nie informuje pracownika co miesiąc pisemnie o saldzie nadgodzin, lub wypłata nadgodzin następuje później niż z ostatnim wynagrodzeniem w świetle art. 14.

Jeśli liczba Twoich nadgodzin z końcem miesiąca przekroczy 200, pracodawca musi wypłacić nadgodziny wraz z kolejną wypłatą wynagrodzenia. 

Pracownicy, których miesięczne wynagrodzenie brutto bez uwzględnienia trzynastki wynosi przynajmniej 6750 CHF, mogą podpisać pisemną umowę o pracę, według której ustalane jest wynagrodzenie za nadgodziny (niem. Überstundenentschädigung) w ramach prawa szwajcarskiego.

Wskazówka: Lohnabrechnung, czyli rozliczenie płacy i konieczne dokumenty należy przechowywać przez przynajmniej 10 lat!

 

Dni wolne od pracy, czyli Ruhetage w Szwajcarii

Jako pracownik masz zasadniczo prawo do 2 dni wolnych od pracy tygodniowo. Cały dzień wolny od pracy w połączeniu z czasem na spoczynek (niem. Nachtruhe) musi wynosić przynajmniej 24 następujące po sobie godziny. Pozostały czas wolny może zostać przyznany po połowie dnia. W porozumieniu z pracownikiem, połówki kilku dni spoczynku mogą zostać przyznane razem przez 4 tygodnie, a w przedsiębiorstwach sezonowych przez maksymalnie 12 tygodni. 

Jako połowę dnia spoczynku (niem. halber Ruhetag) szwajcarskie prawo uznaje czas do 12 lub po południu najpóźniej od 14:30 do rozpoczęcia ciszy nocnej. W dni, w których przyznawana jest połowa dnia spoczynku, maksymalny czas pracy nie może przekroczyć 5 h i może zostać przerwany jedynie przez przerwę na posiłek. 

Co ciekawe, jako pracownik możesz przepracować 7 dni z rzędu, jeśli czas pracy w ciągu jednego dnia nie przekroczy 9 godzin a bezpośrednio po siódmym dniu pracy następują przynajmniej 83 h wolnego. 

W firmach pracujących przez cały rok (tzw. Jahresbetrieb) pracodawca razem z pracownikami musi ustalić dni na spoczynek przynajmniej na 2 tygodnie przed kolejnymi  2 tygodniami pracy. W firmach sezonowych musi to się odbyć na tydzień przed kolejnym tygodniem pracy. 

Nie wykorzystane dni spoczynku jako pracownik musisz wykorzystać w ciągu 4 tygodni, a w firmach działających sezonowo w ciągu 12 tygodni. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca musi na koniec stosunku pracy wypłacić czas wolny w wysokości 1/22 miesięcznego wynagrodzenia brutto. 

 

Urlop, a praca w hotelarstwie i w gastronomii w Szwajcarii

Jako pracownik masz prawo do 5 tygodni urlopu rocznie, czyli 35 dni kalendarzowych, co przekłada się na 2,92 dnia kalendarzowego na miesiąc. Pracodawca musi przyznać Ci przynajmniej 2 tygodnie urlopu w jednym ciągu.

Wskazówka: Praca przez jedynie część roku skutkuje proporcjonalnym skróceniem liczby dni urlopowych. 

Urlop zakładowy (zarządzony przez pracodawcę) musi natomiast zostać ogłoszony minimum na miesiąc przed dniami wolnymi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której stosunek pracy został wypowiedziany lub zarządzony urlop ma miejsce w 2 ostatnich miesiącach zatrudnienia (przy umowie podpisanej na stałe).

Niewykorzystane dni urlopowe muszą Ci zostać z kolei wypłacone z końcem stosunku pracy w wysokości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia brutto. 

Jeśli wypłata wynagrodzenia urlopowego z końcem miesiąca lub w formie godzinowej jest dozwolona, ekwiwalent urlopowy, czyli tzw. Ferienentschädigung ma wysokość 10,65%. 

 

Święta i dni ustawowo wolne od pracy w Szwajcarii

Pracownicy mają prawo do 6 płatnych dni wolnych w roku kalendarzowym (pół dnia miesięcznie). Do tego prawo zalicza Święto Narodowe Szwajcarii. 

Wskazówka: Za niepełny rok kalendarzowy przyznawana jest proporcjonalna do przepracowanego czasu liczba wolnych dni. 

Prawo do dnia ustawowo wolnego obowiązuje także podczas urlopu. Jeśli pracodawca nie przyzna Ci wolnego z okazji święta i dzień ten nie zostanie wynagrodzony przez dodatkowy dzień wolny, najpóźniej z końcem stosunku pracy musi wypłacić Ci1/22 wynagrodzenia miesięcznego brutto.

 

Bildungsurlaub, czyli urlop szkoleniowy

W trwającym stosunku pracy zatrudniony ma prawo do 3 płatnych dni roboczych rocznie, które może przeznaczyć na kształcenie zawodowe. 

Ważne: Dotyczy to tylko stosunków pracy, które trwają przynajmniej 6 miesięcy. 

Pamiętaj, że jako pracownik masz prawo do 6 dodatkowych płatnych dni wolnego, jeśli przygotowujesz się do egzaminu zawodowego lub podobnego. 

Co ciekawe, w myśl szwajcarskiego prawa, wydarzenia organizowane przez związki zawodowe będące stronami umowy taryfowej uznawane są jako urlop szkoleniowy (niem. Bildungsurlaub). Z kolei jednostronnie przez pracodawcę zarządzone szkolenia nie mogą być uznawane za Bildungsurlaub.

 

Urlop okolicznościowy w Szwajcarii

Pracownicy mają w niektórych sytuacjach prawo do płatnego dnia wolnego od pracy. To ma miejsce w przypadku:

 • ślubu / zawarcia związku partnerskiego – 3 dni,
 • ślubu rodziców, dzieci lub rodzeństwa – 1 dzień,
 • urlopu tacierzyńskiego – 5 dni,
 • śmierci oraz pogrzebu męża / żony, partnera / partnerki, dzieci, rodziców, teściów, dziadków lub rodzeństwa – 1-3 dni,
 • kwalifikacji wojskowej – do 3 dni (na wezwanie),
 • przeprowadzki w regionie aktualnego miejsca zamieszkania – 1 dzień,
 • przeprowadzki w dalsze regiony – 1,5-2 dni,
 • szukania nowego zatrudnienia po wypowiedzeniu umowy o pracę – maksymalnie 2 dni.

 

Ewidencja czasu pracy

Firmy pracujące przez cały rok (niem. Jahresbetrieb) muszą po uzgodnieniu z pracownikami ustalić grafik pracy przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem na okres dwóch tygodni pracy. W przedsiębiorstwach funkcjonujących sezonowo grafik na dany tydzień pracy należy ustalić minimum na tydzień wcześniej. W pilnych sytuacjach mogą zostać wprowadzone zmiany, jednak tylko w porozumieniu z pracownikami. 

Pracodawca jest odpowiedzialny za ewidencję czasu pracy, którą jako pracownik musisz przynajmniej raz w miesiącu podpisać. Jeśli pracodawca przekaże ten obowiązek Tobie , szef musi podpisać dokument przynajmniej raz w miesiącu. 

Pracodawca musi kontrolować czas pracy i spoczynku. Z kolei pracownik może w każdym momencie zażądać informacji o czasie pracy, spoczynku, wynagrodzenia za dni ustawowo wolne oraz urlop. 

Ważne: Jeśli pracodawca nie kontroluje czasu pracy, w razie ewentualnego sporu jako dowód może zostać uznana ewidencja czasu pracy zatrudnionego.

 

Stan na: 21.07.2023
Źródło: L-GAV

© Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy strony.