Praca w Szwajcarii: Jak napisać szwajcarskie CV?

Decyzja zapadła. Postanowiłeś poszukać pracy w Szwajcarii. Przygotowałeś już wszystkie odpowiednie dokumenty, pozostało jedynie napisanie CV. Czy wiesz jednak, że szwajcarskie curriculum vitae wygląda inaczej, niż jego polski odpowiednik? Sprawdź jak napisać CV, które zachwyci Twojego szwajcarskiego pracodawcę!

Przed rozpoczęciem poszukiwań pracy w Szwajcarii, potrzebujesz CV w języku niemieckim, dzięki któremu Twój przyszły pracodawca pozna Cię i Twoje umiejętności. Dokument musi być przygotowany tak, by Twój profil zawodowy zapadł w pamięć rekruterowi, który przeglądając wiele CV, poświęca każdemu po kilkanaście sekund. Szwajcarska wersja curriculum vitae nie wygląda jednak tak samo jak jego polska wersja. Różnice wynikają nie tylko z języka, lecz także formy dokumentu. 

Dobrze przygotowane CV (niem. Lebenslauf) ma formę tabelaryczną, jest przejrzyste i przekazuje odbiorcy dużą ilość informacji w krótkim czasie. Co ciekawe, CV w Szwajcarii ma zazwyczaj 2-3 strony i obejmuje takie informacje jak:

 • dane osobowe,
 • zdjęcie,
 • wykształcenie,
 • doświadczenie zawodowe,
 • inne doświadczenia i umiejętności,
 • kompetencje językowe,
 • umiejętności informatyczne,
 • hobby i zainteresowania,
 • referencje.

 

Dane osobowe

W dobrze przygotowanym CV pierwsze informacje, to Twoje dane osobowe. Te obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • pełen adres,
 • numer telefonu wraz z oznaczeniem jego przeznaczenia (nr komórkowy, nr stacjonarny, nr prywatny, nr biura).

Pamiętaj, by w okresie starania się o nową pracę, podać numer telefonu, pod którym jesteś zawsze dostępny!

 • adres email, 

Pamiętaj, by adres email miał profesjonalną formę, a nie Twoje przezwisko, czy śmieszną nazwę!

 • datę i miejsce urodzenia, 
 • narodowość oraz informację o posiadanym zezwoleniu na pracę w Szwajcarii, 
 • dodatkowo stan cywilny i informację o posiadanych dzieciach.

 

Zdjęcie

Jeśli Twój przyszły pracodawca nie wymaga dosłania zdjęcia razem z CV, sam decydujesz, czy chcesz je dostarczyć, czy nie. Pamiętaj jednak, że w oczach szwajcarskich pracodawców CV ze zdjęciem wygląda profesjonalnie i pozwala pracodawcy lepiej Ciebie poznać. 

Nie każde zdjęcie nadaje się jednak do wysłania razem z życiorysem. Obowiązują bowiem pewne standardy:

 • wysoka jakość zdjęcia w kolorze lub biało-czarnego (dotyczy to zarówno zdjęć drukowanych, jak i w formie cyfrowej), 
 • zadbana i przyjazna prezencja na zdjęciu

Pamiętaj! To nie zdjęcie dowodowe, możesz się lekko uśmiechać!

 • formalny i schludny ubiór w delikatnych kolorach pasujący do branży, w której chcesz pracować, 
 • zdjęcie nie powinno być starsze niż 2 lata, w ten sposób pokazujesz swoją autentyczność i uczciwość,
 • neutralne tło,
 • zdjęcie powinno obejmować Twoją głowę i ramiona. Obrazy całego ciała nie są potrzebne,
 • wymiary zdjęcia powinny wynosić między 4,5 × 6,5 cm a 6 × 9 cm,
 • nie korzystaj ze zdjęć prywatnych, z urlopu itp. Postaw na zdjęcia zrobione specjalnie do CV.

 

Wykształcenie

Informacje o wykształceniu szkolnym i akademickim od momentu ukończenia szkoły średniej podaj z podaniem miesięcy i lat, zaczynając od ostatnich osiągnięć. Informacje o wykształceniu powinny obejmować:

 • nazwę i miejsce działania instytucji razem z osiągniętym wykształceniem, 
 • kierunek studiów,
 • fakultatywnie tytuł pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej lub punkty badawcze, lub obszar zainteresowań, 
 • semestry spędzone za granicą i pobyty badawcze w ramach studiów, 
 • ocenę końcową (tylko jeśli była dobra lub bardzo dobra)
 • okres kształcenia.

 

Doświadczenie zawodowe

Informacje o doświadczeniu zawodowym podaj z uwzględnieniem miesięcy i lat, zaczynając od ostatniego zatrudnienia. Informacje o doświadczeniu zawodowym powinny obejmować:

 • nazwę i lokalizację firmy oraz dział, w którym byłeś zatrudniony, 
 • nazwę stanowiska, 
 • obowiązki i funkcje, które pełniłeś, 
 • okres zatrudnienia. 

Podziel obowiązki w grupy i wymień je linijka po linijce. Rozpocznij od najważniejszych zadań, które wskazują na wysoki poziom powierzonej ci odpowiedzialności i samodzielności oraz, które są najważniejsze dla Twojego przyszłego stanowiska. W ten sposób dopasujesz swoje CV do przyszłego stanowiska. 

Pamiętaj! Do doświadczenia zawodowego zaliczają się także odbyte praktyki, staże oraz prace dodatkowe, które podejmowałeś sporadycznie i nieregularnie. Jeśli te nie są ważne w kontekście nowej pracy, a masz w swoim CV już wystarczająco dużo informacji o doświadczeniu zawodowym, możesz je połączyć i opisać razem z okresem ich odbycia jako pracę w branżach XYZ.

Przykład: 07/2007 – 12/2015 prace w branży administracyjnej, sprzedażowej, opieki nad dziećmi oraz obsługi klienta.

 

Inne doświadczenia i umiejętności

Aktywności wykraczające poza CV możesz podzielić podobnie, jak informacje o doświadczeniu zawodowym czy wykształceniu. Pogrupuj je jednak w kategorie:

 • działania charytatywne na rzecz społeczności i stowarzyszeń,
 • służba wojskowa — podaj okres służby oraz stopień wojskowy. 

Wskazówka — stopnie oficerskie i wyższej rangi podaj jako doświadczenie zawodowe!

 • dokształcenie w konkretnym kierunku — do tej kategorii zaliczają się szkolenia, które ukończyłeś, a które nie zaliczają się one do Twojego wykształcenia. 

 

Kompetencje językowe

Podaj linijka po linijce języki, którymi władasz. Nie zapomnij o poinformowaniu potencjalnego pracodawcy o poziomie Twoich umiejętności pisemnych oraz ustnych. Korzystaj w tym celu ze skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). 

Jeśli posiadasz odpowiednie certyfikaty lub zaświadczenia o odbytych pobytach językowych, podaj te informacje przy odpowiednim języku wraz z informacją o czasie, w którym odbyłeś/otrzymałeś zaświadczenie/certyfikat. 

 

Umiejętności informatyczne

Przedstaw swoje umiejętności dotyczące obsługi komputera w podobny sposób, jak kompetencje językowe. Przedstaw zakres swoich umiejętności wraz z programami/systemami, które obsługujesz. Pamiętaj także o oznaczeniu poziomu Twoich umiejętności, pisząc np. wiedza podstawowa itp. 

 

Zainteresowania i hobby

Umiejętności sportowe mogą zdradzić Twojemu pracodawcy, czy grasz drużynowo, czy raczej w pojedynkę (także w kontekście zawodowym). Wskażą także, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem. W idealnej sytuacji Twoje zainteresowania przedstawią pracodawcy Twoje korzystne cechy charakteru, ważne na pożądanym przez Ciebie stanowisku. 

Pamiętaj jednak, by pochwalić się zainteresowaniami i hobby, na których rzeczywiście się znasz, opisz krótko każde z nich, podając np. ulubionego autora, czy zdobyte nagrody w zawodach i konkursach. 

 

Referencje

Istnieje niepisana zasada, według której referencji nie dołącza się do CV, jeśli w ogłoszeniu o pracę o to nie poproszono. Warto jednak zawsze podkreślić, że posiadasz i w każdej chwili możesz dosłać referencje na Twój temat.

 

Pamiętaj o poprawności językowej!

Wprawdzie Twoje CV tworzysz w języku niemieckim, lecz w dalszym ciągu dla szwajcarskiego pracodawcy. Pamiętaj więc, że oficjalny niemiecki a szwajcarski niemiecki to nie to samo. 

Przykładowo mieszkańcy Szwajcarii nie stosują „ß”, a ‘ss’. Wiele słów stosowanych w oficjalnym niemieckim, nie ma zastosowania w szwajcarskim niemieckim. Opisując swoją narodowość, użyj więc słowa „Nationalität” zamiast „Staatsangehörigkeit”, a „Familienstand” zastąp słowem „Zivilstand”. 

 

Podpis na CV

Częstą praktyką w Niemczech jest podpis na CV aplikanta. To nie obowiązuje jednak w Szwajcarii, gdzie podpis nie jest ani wymagany, ani oczekiwany. 

 

Design

Twoje CV musi wyróżniać się nie tylko dzięki Twoim umiejętnościom. Ważny jest także przejrzysty i wpadający w oko wygląd dokumentu. Stwórz swoje dokumenty aplikacyjne tak, by rekruter nie musiał usilnie szukać najważniejszych informacji o Tobie, a ty wyróżnisz się pośród tysięcy aplikantów. Dodatkowo nowoczesne i uporządkowane CV pokazuje Twoją profesjonalność.

 

CV, które przyciąga wzrok

Tworząc szwajcarskie CV, staraj się myśleć jak rekruter. Zastanów się, co chciałbyś widzieć na aplikacji przyszłych pracowników na danym stanowisku i w ten sposób twórz swoje dokumenty aplikacyjne. Przede wszystkim stosuj krótkie zdania. Twój przyszły pracodawca w kilka sekund pozna cały Twój życiorys. 

Zostałeś zaproszony na rozmowę o pracę? Świetnie! Na spotkanie przyjdź przygotowany. Wypracuj strategię rozmowy i przygotuj odpowiedzi na pytania o dziury w Twoim CV. 

 

Stan: 13.11.2023

Źródło: uzh.ch/perfectjob.ch/tabellarischer-lebenslauf.net

© Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy strony.